Aanmelden cursus

1. SCHRIFTELIJK: U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor de cursus  door het inschrijfformulier te downloaden:

OIM inschrijfformulier

Een uitgeprint, ingevuld en ondertekend exemplaar, in een envelop zonder postzegel, zenden naar:

Onderwijsinstituut Manhattan
Antwoordnummer 97
6040 VB  ROERMOND

Of een ingevuld formulier scannen en als bijlage mailen naar:

info@oimanhattan.nl

2. TELEFONISCH:  Geef naam en adres van de leerling  aan ons door en wij sturen u een ingevuld inschrijfformulier toe. Na ondertekening het formulier, in een antwoordenvelop aan ons retour zenden en de leerling is ingeschreven.

0475-53 47 68 (op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur)

3. AANMELDINGSSTROOK: Is er op uw school een informatieformulier uitgegeven aan de leerlingen van groep 6, 7 en 8 dan kan deze aanmeldingsstrook op school afgegeven worden of door u verzonden worden naar

Onderwijsinstituut Manhattan
Antwoordnummer 97
6040 VB  ROERMOND