Informatie

Na de zomervakantie starten de cursussen toetsenbordvaardigheid weer op een groot aantal scholen.

De cursus is bedoeld voor leerlingen van groepen 6, 7 en 8. Leerlingen van groep 5 kunnen aangemeld worden in de laatste maanden voor ze naar groep 6 gaan.

Naast het leren typen met tien vingers en blind zullen we in de lessen de basisvaardigheden van het computergebruik behandelen. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar het tekstverwerken en algemene computervaardigheden.

Lesinhoud:

  • 10 vinger-blind typen. Wij streven ernaar iedereen met 10 vingers  en blindelings te leren typen.
  • Algemene vaardigheden van het programma WORD: dokumenten maken/bewerken/opmaken, werkbalken, enz.
  • Briefindeling en mailing.
  • Ontwerpen en tekenen om inzicht in het computerprogramma Word te  verkrijgen.
  • Oefenen van de mogelijkheden van POWER POINT en een presentatie maken.

Thuis moeten in de twee weken tussen de lessen enkele opdrachten uitgewerkt kunnen worden. In de eerste lessen zijn dit vooral type-oefeningen, later ook computervaardigheden en ontwerpen.

Het inschrijfformulier (2 pagina’s) voor deze cursus kan hier gedownload worden.

Een uitgeprint en ingevuld/ondertekend formulier kan dan in een envelop zonder postzegel gezonden worden naar:

Onderwijsinstituut MANHATTAN
t.a.v. de Cursistenadministratie
Antwoordnummer 97
6040 VB  ROERMOND

De lessen worden om de twee weken gegeven, liefst aansluitend aan de schooltijden. Bij een groot aantal aanmeldingen kan het voorkomen dat er 2 groepen na elkaar les krijgen.

Op pagina 2 van het inschrijfformulier kan aangegeven worden op welke dag en tijdstip uw zoon/dochter de cursus absoluut niet kan volgen i.v.m. andere bezigheden. (Bijv. zoon/dochter kan niet op maandag van 16.00 tot 17.00 uur)
Wij proberen natuurlijk zo veel mogelijk rekening te houden met deze wensen.

Verdere informatie over de definitieve dag en lestijden volgt enkele weken voor aanvang van de cursus.

Ook bijzonderheden over de leerling kunnen op dit formulier aangegeven worden.  Dit is natuurlijk belangrijk voor de leerkracht. (Bijv. dyslexie, motorische problemen, slechtziend, leesniveau, enz.) De leerkracht kan hiermee rekening houden wat betreft de lesinhoud en het examen.

Gelieve bij aanmelding één formulier, na ondertekening, in een envelop op te sturen.
Vergeet a.u.b. niet de nog ontbrekende gegevens zoals geboortedatum, voornamen, telefoonnummer enz.van uw zoon/dochter in te vullen.
Print het formulier 2x uit, zodat u een exemplaar kan bewaren voor uw eigen administratie.
Het lesprogramma zal enkele weken voor aanvang van de cursus worden toegezonden

Het complete cursusgeld is € 235,–. Bij termijnbetaling € 245,–

Het voldoen van dit bedrag gaat in twee keer:
–       € 50,– te voldoen per bank of giro bij inschrijving. Dat is wanneer u het hierbij geleverde formulier in de envelop terugstuurt.
–       € 185,– binnen 4 weken na aanvang van de cursus in september/oktober.

U kunt ook de betaling over de cursus verdelen in termijnen.
Het restantbedrag is dan echter € 195,–.
Vermeld duidelijk de volledige naam van de leerling en woonplaats bij alle betalingen en correspondentie.

Heeft u nog vragen, is iets niet duidelijk of wenst u nog nadere informatie:
Onderwijsinstituut Manhattan
0475 – 53 47 68 (op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur)